Waddeneiland Terschelling: alles over het eiland Terschelling en de bezienswaardigheden

Alle informatie over het Waddeneiland Terschelling, van bezienswaardigheden en alles wat op het eiland te doen is

Waddeneiland Terschelling

Waddeneiland Terschelling: alles over het eiland Terschelling en de bezienswaardigheden

Terschelling behoort tot de provincie Friesland en is na Texel en Vlieland het derde bewoonde Nederlandse waddeneiland op rij. In het zuidwesten ligt buurman Vlieland en in het oosten van Terschelling vinden we het volgende waddeneiland namelijk Ameland.

Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee. Het eiland heeft een totale strandlengte van ongeveer 30 kilometer en op de fiets kan men op het eiland zo’n 70 kilometer aan fietspaden fietsen. Op het eiland vinden we ook een kaap geheten de Noordkaap.

Terschelling de geschiedenis 

Terschelling is ontstaan in de Middeleeuwen, na een samengang van de zandplaat Schelling met het oostelijker gelegen eiland Wexalia. Men noemde het eiland Wexalia, Wuxalia of Wecsile al in de Middeleeuwen raakten deze namen echter in ongebruik. Terschelling is in de loop der geschiedenis verschillende malen overgegaan in andere handen, de laatste maal was in de Tweede Wereldoorlog toen de Duitsers in het jaar 1942 hebben beslist dat het eiland samen met waddeneiland Vlieland niet langer behoorden bij de provincie Noord-Holland maar van toen af bij de provincie Friesland. Deze gedwongen verandering is nooit meer terug gedraaid. Resten van bewoning zijn op Terschelling terug te vinden ongeveer vanaf het jaar 850 toen men een klein kerkje heeft gebouwd op de heuvel bij Striep. Omdat de heuvel later in gebruik is genomen als grafheuvel staat deze tegenwoordig bekend als het Strieperkerkhof. Op een kerklijst uit de 11 eeuw worden twee kerken op Terschelling vernoemd die eigendom waren van de abdij van Echternach.

De watersnood van 1287 op Terschelling

De watersnood van 1287 ook wel bekend onder de naam Sint Hubertusvloed heeft ervoor gezorgt dat de waddenzee een scheiding maakte tussen het eiland Terschelling en het vasteland van Friesland. Voor die tijd kon men te voet van de Friese plaats Dijkshorn op het vasteland naar de plaats Hoorn op het waddeneiland Terschelling. Hoorn nam om die reden in die tijd de belangrijkste plaats in op het eiland. Na de watersnood van 1287 was deze verbinding niet meer mogelijk en kwam de verbinding meer westelijk te liggen, wat tot gevolg had dat West-Terschelling de belangrijkste plaats werd.

Bestuurseenheden waddeneiland Terschelling 

In vroeger jaren bestond er op Terschelling een sterk onderscheid tussen de bewoners van de oostzijde van het eiland die een sterke gerichtheid hadden op de landbouw, en die van de westzijde van Terschelling wiens gerichtheid was op de zee. In het jaar 1612 leidde dit tot een scheiding van de bestuurlijke eenheid. Het bestuur werd toen gescheiden in die van Oost- en West Terschelling. In het begin van de negentiende eeuw na de Franse bezetting veranderde dit weer en werd geheel Terschelling bestuurd vanuit West-Terschelling.

De Engels-Nederlandse oorlog op Terschelling 

Onder leiding van admiraal Robert Holmes werd West-Terschelling tijdens de Engels-Nederlandse oorlog op 20 Augustus 1666 overvallen door een Engelse vloot. Admiraal Holmes werd hierbij vergezeld door de Nederlandse deserteur kapitein Laurentz van Heemskerk. Van Heemskerk was er van op de hoogte dat Terschelling waar zich een deel van de voorraden van zowel de staat als de Oostindische compagnie zich bevonden makkelijk aan te vallen was omdat het eiland niet in staat van paraatheid verkeerde. De aanval gebeurde met 11 compagniën. De soldaten staken vrijwel het gehele dorp West-Terschelling in brand en ondervonden nauwelijks tegenstand van de plaatselijke bevolking. Vuurtoren de Brandaris (1594) was na de Engelse aanval één van de weinige overgebleven gebouwen in West-Terschelling. De rest van het eiland is ongemoeid gelaten.

Terschelling algemeen 

Terschelling kent 15 officiele kernen, de belangrijkste plaats van het eiland is West-Terschelling. Ook het waddeneiland Griend behoort tot de gemeente Terschelling. Het waddeneiland Griend is een klein natuurreservaat wat wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten en is gelegen ten zuiden van het eiland Terschelling. Men spreekt op het eiland verschillende dialecten, de Friese dialecten Westers en Aasters en een Hollands dialect wat te vergelijken is met het Stadsfries. Zeker op het westen van het eiland gaat men echter voornamelijk onder invloed van het toerisme steeds meer Nederlands spreken en worden de dialecten steeds minder. Kaapsduin op 31,4 meter boven NAP is het hoogste punt van het eiland. Men vindt hier een zendhuisje wat gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Terschelling en zijn economie 

Bronnen van inkomsten voor het waddeneiland Terschelling zijn evenals bij de andere waddeneilanden het toerisme. In het hoogseizoen herbergt het eiland meer dan driemaal zoveel mensen als buiten het hoogseizoen. Op Terschelling groeien vele cranberry’s (Amerikaanse veenbes), de pluk van de cranberry’s is verpacht. Het eiland heeft nog bijna 20 veehouders. Graanteelt kent Terschelling sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer. Sinds 1875 is de zeevaartschool Willem Barentsz op het eiland gevestigd. Sinds 1994 is op het eiland een officiël meetstation van de KNMI gevestigd.

Het klimaat op Terschelling 

Het klimaat van het waddeneiland Terschelling is wat afwijkend van het klimaat op het Nederlandse vasteland. Overdag is het in de lente en de zomer wat minder warm dan op het vasteland, de nachten daarentegen zijn op Terschellinger wat milder.

Terschelling flora en fauna 

Aardkundig is Terschelling een waardevol eiland, de duinenvorm zijn veelal gaaf, zeer representief en erg gevarieerd. Ook zijn er nog steeds erosie- en sedimentatieprocessen gaande. Ongeveer 80 procent van het waddeneiland bestaat uit duinen en kwelders. Het duinen- en kweldergebied wordt sinds 1909 door Staatsbosbeheer beheerd. De Terschellinger polder is met zijn graslanden een uitstekend gebied voor de veehouders van het eiland. Waardevol landschap wat we ook op Terschelling vinden is het elzenhagenlandschap, dit landschap zien we voornamelijk langs de binnenduinrand.

Natuurreservaat de Boschplaat vinden we in het oostelijke deel van het eiland Terschelling, het reservaat telt een lengte van bijna 10 kilometer. Het reservaat stamt uit de jaren 1932-1936, toen een stuifdijk werd aangelegd die de tot dan toe los liggende zandplaat vast verbond met het eiland Terschelling. Men vind op de zandplaat halofiele en zoutlievende planten zoals onder andere: Lamsoor, Zoutmelde en Zeealsem. Vele vogelsoorten broeden in het natuurreservaat De Boschplaat waaronder de Aalscholver, de Noordse stern, de Dwergstern, Grote stern, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote- en Kleine Mantelmeeuw, de Lepelaar en de Visdief. De Boschplaat valt onder de status Europees Natuurreservaat.

De haven van Terschelling 

De haven van het waddeneiland Terschelling vinden we in een door de natuur gevormde baaibijWest-Terschelling.Rechts staat de vuurtoren van het eiland, vuurtoren de Brandaris uit 1594.Door dat de jachthaven goed aan te doen is met diepstekende schepen en een goede stop mogelijkheid is op weg naar Engeland of het Duitse wad is het er in de zomermaanden meestal behoorlijk druk.Met manouvreren moet men in het havengebied rekening houden met een behoorlijke stroom.

Veerdienst Terschellingen 

De veerdienst tussen het waddeneiland Terschellingen en Harlingen wordt onderhouden door Rederij Doeksen en EVT (Rederij Eigen Veerdienst Terschelling). Over het onderhouden van de veerdienst tussen Terschelling en Harlingen woedt door beide rederijen al jarenlang een heftige strijd.

Oerol festival op Terschelling

Een belangrijk evenement op het eiland Terschelling is het jaarlijks terugkerende in Juni gehouden Oerol festival wat vele bezoekers trekt. Dit theaterfestival is erg interessant voor cultuurliefhebbers.

Meer info over de Waddeneilanden :

De Waddeneilanden
Waddeneiland Texel
Waddeneiland Vlieland
Waddeneiland Terschelling
Waddeneiland Ameland

 

Bron : http://vakantie2014.com/waddeneiland-terschelling/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s