Nieuw pensioenstelsel: van pensioenregeling tot pensioenfondsen nieuws artikel

De laatste maanden en jaren is er veel nieuws over de pensioenen, en dat is niet verwonderlijk want de pensioenen staan er slecht voor. Sinds 2008 is het hard minder geworden. ook in dit artikel veel info over uw pensioen.

AOW

Nieuw pensioenstelsel: van pensioenregeling tot pensioenfondsen nieuws artikel

 • Risico’s pensioenregeling worden af gekocht door bedrijven
 • Provisieverbod overtreden door Pensioenverzekeraars
 • Meer eisen aan pensioenfondsen gesteld door het Kabinet
 • 50 Plus wil referendum over pensioenstelsel

 • Achterblijvende koopkracht voor gepensioneerden
 • Staatsrisico doorgeven naar pensioenfondsen
 • Verhuizen naar buitenland makkelijker Pensioenrechten meenemen
 • Jongeren betalen te veel voor pensioen ouderen
 • Pensioensector in gesprek met Klijnsma over zelfstandigen zonder personeel
 • Klijnsma over ABP en de nieuwe pensioenregels
 • Beleggingsresultaten stabiel bij grote pensioenfondsen
 • Verlies dekkingsgraad sinds crisis voor 25 % goed gemaakt

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Risico’s pensioenregeling worden af gekocht door bedrijven

Miljarden zijn de laatste 10 jaar betaald om de risico’s van pensioenregelingen kwijt te raken. Het Financieel Dagblad heeft deze berekeningen vastgesteld. Het Dagblad heeft ongeveer 50 bedrijven onderzocht, en ongeveer 20 bedrijven hebben de risico’s nu afgekocht, voor 10 jaar waren dat er nog maar 3.

Bedrijven als ING, Akzonobel en Philips kochten de pensioen risico’s af.

Risico’s worden meestal bij de werknemer gelegd

Meestal schuiven bedrijven de risico’s door naar de werknemers, zodoende hebben ze zelf geen extra kosten. Dat houd in een lagere pensioen uitkering.

Zo hebben bedrijven sinds het begin van de crisis heel wat geld moeten bij storten, om de pensioenfondsen niet te doen wankelen.

Provisieverbod overtreden door Pensioenverzekeraars

Diverse verzekeraars overtreden het verbod op provisie bij verkopen van hun product de collectieve pensioenregelingen. Brand New Day, Aegon en Delta Lloyd zijn betrokken bij deze zaak. deze bedrijven bieden ondernemingen kortingen aan. Het is echter verboden om mensen of tussenpersonen extra provisie te betalen voor het aan brengen van nieuwe klanten.

Delta Lloyd geeft tot 3 % kortingen, en de verleiding kan ontstaan bij ondernemingen dat ze kiezen voor korting in plaats van voor het betere product. Alle drie de aanbieders vinden dat ze geen fouten maken betreffende deze regel, en zeggen dat het geen korting is maar een premie of iets anders.

Meer eisen aan pensioenfondsen gesteld door het Kabinet 

Een nieuw systeem voor de pensioenen moet er voor gaan zorgen, dat er bij onrust op de financiële markten, minder geschokt wordt gereageerd. Dus dat de pensioenen stabiel blijven in zwaar weer. In dit nieuwe systeem krijgen pensioenfondsen meer de vrije hand om een bepaald risicoprofiel te nemen als bedrijfsprofiel.

De Premier van Nederland wil dat pensioenfondsen doen wat ze beloven, en dat houd dus in dat ze een eigen profiel kunnen creéren waar meer risico wordt genomen.

Kortingen zo als in de laatste jaren zouden tot het verleden moeten behoren.

Meerdere pensioensystemen

Ook gaat in de wandelgangen rond dat er misschien twee systemen komen, het zekere systeem wat zekerheid biedt in het pensioen, maar wat dan misschien niet geindexeerd wordt, dus de inflatie komt er jaarlijks niet bij.

En een tweede mogelijkheid die met meer risico is, maar die ook minder garanties biedt voor de premie ontvanger.

Maar het blijkt nu toch weer 1 systeem te worden.

Volgens mij is het een heleboel drukte voor het zelfde geld, als de beurzen dalen dan is het armoede troef voor de pensioenen, want dan krimpt het geld. En bij stijgende beurzen hoeft men helemaal niet naar de pensioenen te kijken, alleen jaarlijks indexeren is dan genoeg.

Pensioenen van Shell

Het nieuwe systeem geldt voor 90 % van de pensioenfondsen, andere zelfstandige fondsen die per bedrijf actief zijn hebben al voor een andere regeling gekozen. Die nieuwe regeling is echter alleen voor nieuw personeel.

Shell heeft besloten om het eigen pensioenfonds zo te laten functioneren dat er een regeling is voor de uitkeringspremie, goede beleggingen is een goede uitkering. Slechte resultaten is een mindere uitkering.

De crisis van 2008 heeft heel wat garanties en afspraken op losse schroeven gezet, het is echter duidelijk dat geld wat er eigenlijk niet is, niet kan worden uitgekeerd.

Pensioenen met meer risico

De nieuwe pensioenregels zouden moeten voorkomen dat bij forse dalingen de pensioenfondsen moeten korten. Bij tegenvaller zouden fondsen direct maatregelen moeten treffen, gespreid over 10 jaar. Tegenvaller zouden zo beter gespreid worden.

Volgens mijn inzicht helpt er niet zo heel veel aan als beurzen kelderen, dan moet iedereen verlies nemen en blijven zitten. Ook zou ik voorstellen om ieder persoonlijk voor zichzelf een fonds te kiezen, maar wel met verplichting dat er een pensioen is. Geld komt dus ook direct bij het zelf gekozen fonds, en niet op de eigen bankrekening.

50 Plus wil referendum over pensioenstelsel

De ouderen partij wil dat de bevolking gaat stemmen over het nieuwe pensioenstelsel. Premies die dalen en voor een deel bij de werkgevers blijven, en pensioenfondsen die niet indexeren en natuurlijk de kortingen op de uitkeringen de laatste maanden. Allemaal zaken die 50 Plus wil voorkomen.

Een raadgevend referendum is er om de wetgever een andere kijk te geven op de plannen, echter deze referendums zijn niet bindend, dus het is niet echt van belang op de nieuwe pensioen systemen.

Achterblijvende koopkracht voor gepensioneerden

De werkenden lopen uit op de gepensioneerden en ook op de uitkeringstrekkers. De oorzaak is dat pensioenfondsen niet meegaan met de inflatie, en velen zelfs gekort zijn in de uitkering.

Voor de gepensioneerden komt er dit jaar niks bij, de werkenden gaan gemiddeld 2 % naar boven, de uitkeringen zijn 0,75 gestegen.

Staatsrisico doorgeven naar pensioenfondsen

Grote pensioenfondsen en fondsen van grote bedrijven willen risico’s van de overheid overnemen, maar dan moet de regering een pensioensysteem invoeren wat heel flexibel is.

De pensioenfondsen willen dat er meer vrijheid komt op het beleggingsvlak, zodat er meer verdient kan worden door de fondsen. Desnoods willen ze claimrisico’s overnemen van de Staat.

Het gaat om ABP, Zorg en Welzijn, Unilever, KPN, Shell en Pensioenfonds Werk en Integratie, samen goed voor de helft van het hele vermogen wat belegd wordt.

Verhuizen naar buitenland makkelijker Pensioenrechten meenemen

Vanaf heden kan een aanvullend pensioen makkelijker mee naar een ander EU land, Europa heeft dit in orde gemaakt. Voor de AOW golden al regels Europa wijd, nu zijn er dus ook voor aanvullend pensioen regels. De meeste landen in Europa hebben geen aanvullend pensioen.

Dit aanvullend pensioen mag men opbouwen vanaf 21 jaar, in een paar andere lidstaten is dat vanaf 25 jaar. ver vervallen verplichtingen dat burgers eerst 3 jaar gewerkt moeten hebben eer ze aanvullend pensioen mee mogen nemen.

Veel EU landen geven pas aanvullend pensioen mee aan buitenlanders als ze 5 jaar gewerkt hebben. De EU landen moeten nog instemmen met de plannen, maar dat is een kwestie van tijd, daarna is er een aanlooptijd van 4 jaar eer dat alles in werking treedt.

Jongeren betalen te veel voor pensioen ouderen

Doordat er veel ouderen de pensioenleeftijd bereiken, moet er veel pensioen uitgekeerd worden. Als dan de aanwas van jongeren niet meer wordt, dan is dus een pensioensysteem waar de jongeren de ouderen betalen, op den duur niet meer houdbaar. Het pensioensysteem werkt op basis van wie nu werkt betaald de ouderen van nu, maar minder jongeren en meer ouderen houd dan gewoon in dat de ouderen minder moeten ontvangen. Want er wordt minder ingebracht. Een systeem wat vast loopt werkt niet meer en is ook niet te herstellen, zeker als geen van beide groepen de klappen wil opvangen.

Generatielabel

Ouderen worden ouderen, en er zijn er veel meer dan voorheen, een generatielabel moet worden ingevoerd geeft het verbond voor verzekeraars aan. Maar volgens mij zicht op de situatie is er geld te kort, de vraag is dan wie gaat dat betalen, generatielabel of niet dat maakt allemaal niet zo veel uit,

In 1950 werkten 7 mensen voor in oudere, nu is dat 2 mensen voor 1 oudere, dat is een groot verschil en als dat nog meer wordt niet vol te houden.

Pensioensector in gesprek met Klijnsma over zelfstandigen zonder personeel

Er is een regeling in de maak voor zzp-ers die na een dienstverband als zelfstandige verder gaan, zij kunnen dan bij het zelfde pensioenfonds op vrijwillige basis verder bouwen voor hun pensioen. Nu bieden nog niet alle fondsen deze mogelijkheid, en is dit heel slecht bekend bij zzp-ers.

Meestal gaan zzp-ers bij aanvang van hun bedrijf minder verdienen, en kunnen de extra lasten niet betaald worden, daarom moet een flexibele keuze gemaakt kunnen worden.

Klijnsma over ABP en de nieuwe pensioenregels

Uitspraken van ABP over de nieuwe pensioenregels zijn voorbarig volgens Klijnsma, zij stelt dat ABP de nieuwe regels nog niet exact weet en dat ze zodoende ook niet kunnen oordelen over de nieuwe regels. ABP geeft aan dat indexeren minder makkelijk wordt in het nieuwe systeem, maar Klijnsma meldt het tegenovergestelde.

Beleggingsresultaten stabiel bij grote pensioenfondsen

Uit de kwartaalberichten blijkt dat pensioenfondsen redelijk stabiel gebleven zijn in het 1e kwartaal van 2014.

ABP mei 2014 stabiel 

Met 2,8 miljoen leden is het grootste pensioenfonds van Nederland, is ABP in het 1e kwartaal 2014 stabiel gebleven. De dekkingsgraad ging iets naar boven van 105,9 % naar 106,1 %. Het fonds heeft een belegd vermogen van 309 miljard euro.

Dat is dus redelijk maar nog niet overtuigend, indexeren blijft vooralsnog afwachten.

Zorg en Welzijn mei 2014 stabiel

Ook PFZW het pensioenfonds van Zorg en Welzijn was in het 1e kwartaal voldoende, met 2,6 miljoen leden en 143 miljard, ook een groot pensioenfonds. De 109 % van voorheen bleef 109 in het 1e kwartaal 2014.

BPF mei 2014 stabiel

Het pensioenfonds voor de bouw met 806.000 leden zit op 114,2 % en dat is dus een stijging van 2,8 % in vergelijking met 2013. Belegd vermogen is 41 miljard.

PMT mei 2014 stabiel

Ook bij Metaal en Techniek bleef alles stabiel, het fonds steeg tot 104,9 en dat is iets beter dan in december 2013. Hier is dus sprake van een grens geval en mag dus nog iets verbeteren. Wel is dus tot op heden nog sprake van korten.

PME mei 2014 stabiel

Het metalektro pensioenfonds stijg ook naar 105 % en dat is dus de grens, pensioenverlaging in 2014 was dus nog noodzakelijk. De korting is 0,5%.

Verlies dekkingsgraad sinds crisis voor 25 % goed gemaakt

Er is nog een lange weg te gaan om het verlies op de dekkingsgraad van pensioenfondsen goed te maken.  Vanaf dat de nieuwe plannen gemaakt zijn in 2009 is dus 25 % goed gemaakt.

Ook de levensverwachting is naar boven bijgesteld en is dus negatief voor het dekkingsgraadpercentage. Ook de dalende rente was negatief op het percentage.

Dekkingsgraad verplichting

De minimale dekkingsgraad van 105 % geeft aan dat fondsen hun verplichtingen na kunnen komen, dit percentage is van De Nederlandse Bank vastgesteld. Als fondsen dit percentage niet halen, dan is het niet indexeren, premie verhogen of korten.

De plannen van 2009 moesten zorgen dat de pensioenfondsen weer rond of boven de 105 % zouden komen. Eind 2013 was dus dat 5 jaren plan voorbij, dus de fondsen die nog niet goed zijn moeten dan korten.

 

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

 

 

Meer pensioen info kijk op de bron website : http://mijnpensioenoverzicht.org/nieuw-pensioenstelsel/

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s